ZARZĄDZENIE NR 34/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Narew gm. Narew oznaczonej Nr 1650.

     Na podstawie § 3 Uchwały Nr IV/37/99 Rady Gminy Narew z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę nieruchomości położonej w obrębie wssi Narew gm. Narew oznaczonej Nr 1650 o 20% ceny wywoławczej tj. o 440,00 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                               Wójt Gminy

                                                                        mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-04-05

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-04-05

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-04-05