ZARZĄDZENIE NR 23/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 10 marca 2004 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy Narew.

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1991 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam sposób, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za wykonanie uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji zgodnie z załącznikami Nr 1 – 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

      Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-25