ZARZĄDZENIE NR 47/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 31 maja 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

     Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U.z 2003 roku Nr 15 poz. 148/ Wójt Gminy Narew postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków obejmujące zmianę dotacji celowej:

1) Zwiększyć plan dochodów :

      Dział              Rozdział                    §                                    Kwota

       751                75113                       2010                                   3 792,00

        801                80101                      2030                                  1  065,00

        852                85212                       2010                              246 652,00

2) Zmniejszyć plan dochodów:

     Dział               Rozdział                     §                                      Kwota

       852                85214                      2010                                  27 158,00

       852                85216                      2010                                  25 256,00

3) Zwiększyć plan wydatków:

    Dział                Rozdział                     §                                       Kwota

      751                75113                       4110                                        103,38

                                                             4120                                           19,60

                                                             4210                                      2 569,02

                                                             4300                                      1 100,00

       801               80101                        3110                                      1 065,00

       852                85212                       3110                                  245 937,00

                                                              4300                                         715,00

4) Zmniejszyć plan wydatków:

    Dział                Rozdział                    §                                         Kwota

       852                85214                        3110                                    27 158,00

                             85216                        3110                                    25 256,00

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych:

1) Zmniejszyć plan wydatków:

     Dział              Rozdział                     §                                         Kwota

      852                 85212                        4010                                       565,00

                                                               4110                                         97,00

                                                               4120                                         14,00

                             85214                        3110                                         28,00

2) Zwiększyć plan wydatkow:

     Dział             Rozdział                       §                           Kwota

      852                85212                       4210                                           92,00

                                                              4300                                        184,00

                                                               4410                                       400,00

                            85216                        3110                                          28,00

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach  zamknie się kwotą:

       - po stronie dochodów – 6 78 7 791,00

- po stronie wydatków – 7 554  836,00

§ 4. Różnica w planie dochodów i wydatków w wysokości 767 045,00 zostanie pokryta :

- pożyczką bankową – 647 045,00

- wolnymi środkami – 120 000,00

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                              Wójt Gminy

                                                                       mgr Jakub Sadowski

                                                                                                  (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-06-15

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-06-15

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-06-15