ZARZĄDZENIE NR 53/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 13 lipca 2004r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do celów przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

     Na podstawie art. 9 g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr. 56 poz. 357, z 1998r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję  Komisję Egzaminacyjną do celów przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego zwaną dalej Komisją w następującym składzie:

1) Pani mgr Irena Kośko – przewodnicząca komisji, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;

2) Pani mgr Alina Ostaszewska - członek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Narw;

3) Pani mgr Janina Kozłowska - członek, ekspert z listy ekspertów;

4) Pani mgr Eugenia Pietryszyk - członek, ekspert z listy ekspertów;

5) Pani mgr Urszula Jolanta Roman - członek, ekspert z listy ekspertów;

6) Pani mgr Irena Dulko - członek, przedstawiciel związku zawodowego.

§ 2. Komisja powołana została do celów przeprowadzenia egzaminu w związku z wnioskiem złożonym przez Ewę Elżbietę Alimowską nauczycielkę języka polskiego Szkoły Podstawowej w Narwi w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

§ 3. Po przeprowadzeniu egzaminu Komisja rozwiązuje się.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                  Wójt

                                                      mgr Jakub Sadowski

                                                                           (podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-08-02

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-08-02

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-08-02