ZARZĄDZENIE NR 49/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 12 lipca 2004 r.

 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1991 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam sposób, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za wykonanie uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji zgodnie z załącznikami nr 1 – 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                Wójt Gminy

                                                         mgr Jakub Sadowski

                                                                               (podpis nieczytelny)

 

Załączniki do treści

 • Załącznik Nr 1.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji Uchwały Nr XII/81/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Narew.

 • Załącznik Nr 2.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji Uchwały Nr XII/82/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

 • Załącznik Nr 3.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji Uchwały Nr XII/83/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie wyasygnowania środków finansowych z budżetu Gminy Narew na budowę kanalizacji w miejscowości Narew w latach 2005-2006.

 • Załącznik Nr 4.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji Uchwały Nr XII/84/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • Załącznik Nr 5.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji Uchwały Nr XII/85/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • Załącznik Nr 6.doc (DOC, 59,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji Uchwały Nr XII/86/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie określenia działek z obszaru Gminy Narew przeznaczonych pod zabudowę.

 • Załącznik Nr 7.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji Uchwały Nr XII/87/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach p.poż.

 • Załącznik Nr 8.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji Uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-08-02

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-08-02

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-08-02