ZARZĄDZENIE NR 83/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 15 listopada 2004r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2005r.

       Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 119, art. 120, art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) oraz Uchwały Nr VIII/65/99 Rady Gminy Narew z dnia 8.10.1999r. z późn. zm. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy ustala:

§ 1.1. Projekt budżetu gminy na 2005 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy  wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych  obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Narew

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-11-17

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-11-17

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-11-17