ZARZĄDZENIE NR 104/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148) Wójt Gminy Narew postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych  zgodnie z załącznikiem nr. 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach zamknie się kwotą:

- po stronie dochodów - 6 435 808,00

- po stronie wydatków - 6 555 808,00

§ 3. Różnica w planie dochodów i wydatków w wysokości 120 000,00 zostanie pokryta:

- wolnymi środkami                  - 120 000,00

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-01-26