ZARZĄDZENIE NR 56/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 2 lipca 2004 r.

w sprawie przeznaczenia do użyczenia działki komunalnej położonej w obrębie wsi Krzywiec gm. Narew.

      Na podstawie § 9 uchwały Rady Gminy Narew z dnia 12 marca 1999r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, aneksu z dnia 28.10.2003r. Nr VIII/53/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do użyczenia nieruchomości rolne położone w obrębie wsi Krzywiec gm. Narew oznaczone w ewidencji gruntów Nr 486/1 - ½ działki o pow. ogólnej ½ z 0,83 ha.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-09-02

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-09-02

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-09-02