ZARZĄDZENIE NR 2/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 22 stycznia 2004 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

     Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy Narew, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Stwierdzam utratę mocy obowiązującej Uchwały Nr VII/58/99 Rady Gminy Narew z dnia 13 sierpnia 1999 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt Gminy Narew

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-11-05

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-25