ZARZĄDZENIE NR 8/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 30 stycznia 2004 r.

w sprawie ustalenia terminu przekazywania akt do archiwum zakładowego.

     Na podstawie § 35 ust. 4 Instrukcji Kancelaryjenj stanowi załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z poźn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się termin przekazywania akt do archiwum zakładowego od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2004 roku.

§ 2. Nadzór i koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu archiwum zakładowe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-25