ZARZĄDZENIE NR 19/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 06 lutego 2004r.

w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy na 2004r.

     Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 119, art. 120, art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) oraz Uchwały Nr VIII/65/99 Rady Gminy Narew z dnia 8.10.1999r. z późn. zm. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy ustala:

§ 1. Dokonać zmian w projekcie budżetu gminy na 2004 rok, zatwierdzonwego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 79/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. :

– zwiększyć plan dochodów o kwotę  1 056 878,00 do kwoty 6 454 455,00

– zwiększyć plan wydatków o kwotę 270 972,00 do kwoty 7 221 500,00

w tym: zadania inwestycyjne o kwotę 267 972,00 do kwoty 1 937 594,00

§ 2.1. Projekt budżetu gminy na 2004 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 1.

2. Objaśnienia do zmienionego projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

      Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-25