ZARZĄDZENIE NR 68/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 11 sierpnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

      Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) oraz uchwały Nr VIII/66/99 Rady Gminy w Narwi z dnia 8.10.1999 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Wójt Gminy Narew postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawić informację, o której mowa w ust.1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-08-17

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-08-17

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-08-17