ZARZĄDZENIE NR 101/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 24 grudnia 2004 r.

 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam sposób, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za wykonanie uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji zgodnie z załącznikami nr 1 – 3
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

  • Załącznik Nr 1.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

    Harmonogram realizacji uchwały Nr XVI/109/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Narew może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie.

  • Załącznik Nr 2.doc (DOC, 59,5 KB) Podgląd załącznika

    Harmonogram realizacji uchwały Nr XVI/110/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Hramotne, Nowinnik, Łapuchówka, Podborowiska, Radzki i Tyniewicze Wielkie.

  • Załącznik Nr 3.doc (DOC, 59 KB) Podgląd załącznika

    Harmonogram realizacji uchwały Nr XVI/111/04 Rady Gminy Narew z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Narew.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2005-01-26

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2005-01-26

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2005-01-26