ZARZĄDZENIE NR 6/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 28 stycznia 2004 r.

w sprawie oznaczenia do wydzierżawienia działek komunalnych położonych w obrębie wsi Skaryszewo.

     Na podstawie § 9 uchwały Rady Gminy Narew z dnia 12 marca 1999 r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, aneksu z dnia 28.10.2003 r. Nr VIII/53/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości rolne położone w obrębie wsi Skaryszewo gm. Narew oznaczone w ewidencji gruntów Nr 81/4 – część o pow. 4,7837 ha.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

      Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-25