Zarządzenia Wójta z 2004 roku

 1. Zarządzenie Nr 51/04 Wójta Gminy Narew z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 2. Zarządzenie Nr 52/04 Wójta Gminy Narew z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Rybaki gm. Narew.
 3. Zarządzenie Nr 53/04 Wójta Gminy Narew z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do celów przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
 4. Zarządzenie Nr 54/04 Wójta Gminy Narew z dnia 2 lipca 2004r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew i części Gminy Narew określonych uchwałami Rady Gminy Narew Nr X/66/04 z dnia 9 marca 2004r. i Nr XI/79/04 z dnia 24 kwietnia 2004r.
 5. Zarządzenie Nr 55/04 Wójta Gminy Narew z dnia 2 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 6. Zarządzenie Nr 56/04 Wójta Gminy Narew z dnia 2 lipca 2004r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia działki komunalnej położonej w obrębie wsi Krzywiec gm. Narew.
 7. Zarządzenie Nr 57/04 Wójta Gminy Narew z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 8. Zarządzenie Nr 58/04 Wójta Gminy Narew z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji.
 9. Zarządzenie Nr 59/04 Wójta Gminy Narew z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Narew.
 10. Zarządzenie Nr 60/04 Wójta Gminy Narew z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Doratynka.
 11. Zarządzenie Nr 61/04 Wójta Gminy Narew z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Narew.
 12. Zarządzenie Nr 62/04 Wójta Gminy Narew z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Hajdukowszczyzna.
 13. Zarządzenie Nr 63/04 Wójta Gminy Narew z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Kaczały.
 14. Zarządzenie Nr 64/04 Wójta Gminy Narew z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Białki.
 15. Zarządzenie Nr 65/04 Wójta Gminy Narew z dnia 5 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
 16. Zarządzenie Nr 66/04 Wójta Gminy Narew z dnia 5 sierpnia 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Waśki.
 17. Zarządzenie Nr 67/04 Wójta Gminy Narew z dnia 5 sierpnia 2004r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
 18. Zarządzenie Nr 68/04 Wójta Gminy Narew z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
 19. Zarządzenie Nr 69/04 Wójta Gminy Narew z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Narew oznaczonych Nr 82/19, 82/23, 82/24.
 20. Zarządzenie Nr 70/04 Wójta Gminy Narew z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w obrębie wsi Gorodczyno oznaczonej Nr 229.
 21. Zarządzenie Nr 71/04 Wójta Gminy Narew z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w obrębie wsi Rybaki gm. Narew.
 22. Zarządzenie Nr 72/04 Wójta Gminy Narew z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 23. Zarządzenie Nr 73/04 Wójta Gminy Narew z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 24. Zarządzenie Nr 74/04 Wójta Gminy Narew z dnia 1 września 2004r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowy warunek przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 25. Zarządzenie Nr 75/04 Wójta Gminy Narew z dnia 17 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 26. Zarządzenie Nr 76/04 Wójta Gminy Narew z dnia 17 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 27. Zarządzenie Nr 77/04 Wójta Gminy Narew z dnia 17 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 28. Zarządzenie Nr 78/04 Wójta Gminy Narew z dnia 23 września 2004r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 29. Zarządzenie Nr 79/04 Wójta Gminy Narew z dnia 27 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 30. Zarządzenie Nr 80/04 Wójta Gminy Narew z dnia 6 października 2004r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.
 31. Zarządzenie Nr 81/04 Wójta Gminy Narew z dnia 20 października 2004r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej składników majątkowych Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi.
 32. Zarządzenie Nr 82/04 Wójta Gminy Narew z dnia 27 października 2004r. w sprawie wydzierżawienia części świetlicy wiejskiej we wsi Makówka gm. Narew na działce oznaczonej Nr 524 o pow. 500m2.
 33. Zarządzenie Nr 83/04 Wójta Gminy Narew z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie w sprawie projektu budżetu gminy na 2005r.
 34. Zarządzenie Nr 84/04 Wójta Gminy Narew z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Ogrodniki gm. Narew.
 35. Zarządzenie Nr 85/04 Wójta Gminy Narew z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Łosinka gm. Narew.
 36. Zarządzenie Nr 86/04 Wójta Gminy Narew z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Gradoczno gm. Narew.
 37. Zarządzenie Nr 87/04 Wójta Gminy Narew z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Rybaki dział łąkowy Krzywiec gm. Narew.
 38. Zarządzenie Nr 88/04 Wójta Gminy Narew z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Rybaki gm. Narew.
 39. Zarządzenie Nr 89/04 Wójta Gminy Narew z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Trześcianka gm. Narew.
 40. Zarządzenie Nr 90/04 Wójta Gminy Narew z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Skaryszewo gm. Narew.
 41. Zarządzenie Nr 91/04 Wójta Gminy Narew z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 42. Zarządzenie Nr 92/04 Wójta Gminy Narew z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia działek komunalnych położonych w obrębie wsi Doratynka i Janowo gm. Narew.
 43. Zarządzenie Nr 93/04 Wójta Gminy Narew z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.
 44. Zarządzenie Nr 94/04 Wójta Gminy Narew z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych położonych w obrębie wsi Tyniewicze gm. Narew oznaczonych Nr 189/1, 203, 205/1, 984, 1067, 1078 i 618.
 45. Zarządzenie Nr 95/04 Wójta Gminy Narew z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Iwanki gm. Narew.
 46. Zarządzenie Nr 96/04 Wójta Gminy Narew z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Narew gm. Narew.
 47. Zarządzenie Nr 97/04 Wójta Gminy Narew z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.
 48. Zarządzenie Nr 98/04 Wójta Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Doratynka gm. Narew oznaczonej Nr 13.
 49. Zarządzenie Nr 99/04 Wójta Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Waśki gm. Narew oznaczonej Nr 122/1.
 50. Zarządzenie Nr 100/04 Wójta Gminy Narew z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Kaczały gm. Narew oznaczonej Nr 719/4.
 51. Zarządzenie Nr 101/04 Wójta Gminy Narew z dnia 24 grudnia 2004r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.
 52. Zarządzenie Nr 102/04 Wójta Gminy Narew z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia części świetlicy wiejskiej we wsi Doratynka gm. Narew na działce oznaczonej Nr 31 o pow. Ogólnej 2400 m2.
 53. Zarządzenie Nr 103/04 Wójta Gminy Narew z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.
 54. Zarządzenie Nr 104/04 Wójta Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 55. Zarządzenie Nr 105/04 Wójta Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy na 2005 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2004-03-25

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-23

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2004-03-25