ZARZĄDZENIE NR 26/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 2 lutego 2004 r.

w sprawie wydzierżawienia części świetlicy wiejskiej we wsi Doratynka gm. Narew.

     Na podstawie § 9 uchwały Rady Gminy Narew z dnia 12 marca 1999 r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, i uchwały Nr VIII/53/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia części świetlicy wiejskiej o pow. 40 m 2 we wsi Doratynka na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 31 o pow. 2400 m 2.

§ 2. Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 40,98 zł netto plus należny podatek VAT.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

      Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-25