ZARZĄDZENIE NR 45/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 17 maja 2004r.

 sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. w następujących składach osobowych:

2. Komisja obwodowa nr 1 w Narwi:

1) Anna Chodakowska

2) Lidia Zubrycka

3) Ewa Poskrobko

4) Walentyna Nikonowicz

5) Anna Jakubowska

6) Jadwiga Stanisławiuk

7) Maria Sokołowska

8) Jan Wawrzeniuk

9) Anna Andrzejuk – Sawicka

10) Eugenia Charkiewicz – osoba wskazana przez Wójta Gminy

3. Komisja obwodowa nr 2 w Łosince:

1) Aleksander Stańko

2) Monika Rusiłowicz

3) Halina Osipiuk

4) Irena Popławska

5) Henryk Jakubowski

6) Joanna Siotkowska

7) Jan Demianiuk

8) Katarzyna Kurianowicz

9) Ewa Poroc

10) Krystyna Pisarska – osoba wskazana przez Wójta Gminy

4. Komisja obwodowa nr 3 w Tyniewiczach Dużych:

1) Jolanta Świentuchowska

2) Irena Pietryszyk

3) Anna Chodakowska

4) Mirosław Masajło

5) Krzysztof Kamiński

6) Mariusz Hewa

7) Maria Ostaszewska

8) Tomasz Skokin

9) Alla Siotkowska

10) Nadzieja Szarejko – osoba wskazana przez Wójta Gminy

5. Komisja obwodowa nr 4 w Trześciance:

1) Magdalena Rusiłowicz

2) Jerzy Siniakowicz

3) Helena Łotkow

4) Mariusz Antczak

5) Rafał Jakubowski

6) Tomasz Karpiuk

7) Lucyna Chodakowska

8) Maria Panasiuk

9) Eugeniusz Bazyluk

10) Irena Smoktunowicz – osoba wskazana przez Wójta Gminy;

6. Komisja obwodowa nr 5 w Janowie:

1) Anna Matwiejuk

2) Irena Szwarc

3) Alina Bazyluk

4) Dariusz Jakubowski

5) Marta Dąbrowska

6) Magdalena Antczak

7) Jolanta Leszczyńska

8) Sławomir Frankowski

9) Krystyna Rusiłowicz

10) Stanisław Korobkiewicz – osoba wskazana przez Wójta Gminy;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy Narew

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-05-21

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-05-21

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-05-21