ZARZĄDZENIE NR 94/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 9 grudnia 2004r.

 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości komunalnych położonych w obrębie wsi Tyniewicze gmina Narew oznaczonych nr 189/1, 203, 205/1, 984, 1067, 1078 i 618.

      Na podstawie § 9 uchwały Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata i uchwały z dnia 28 października 2003r. Nr VII/53/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarzadzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomości komunalne polożone w obrębie wsi TYNIEWICZE gmina Narew oznaczone jako działki nr: 189/1 o pow. 1,1112ha, 203 o pow. 0,2892ha, 205/1 o pow. 0,2493ha, 984 o pow. 2,9976ha, nr 1067 o pow. 1,0788ha, 1078 o pow. 0,4081ha, nr 618 o pow. 0,3013ha.

§ 2. Ustalam cenę  wywoławczą  rocznego  czynszu  dzierżawny  w  wysokości:

- działka nr 189/1 - 22,20 zł.

- działka nr 203 - 9,80 zł.

- działka nr 205/1 - 8,00 zł.

- działka  nr 984 - 35,80 zł

- działka nr 1067 - 54 zł.

- działka nr 1078 - 19,30 zł.

- działka nr 618 - 60,30 zł.

§ 3. Wykonanie  zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

WÓJT

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-12-20

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-12-20

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2004-12-20