ZARZADZENIE NR 1/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 15 stycznia 2004 r.

 w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2004 r.

    Na podstawie art.17 ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 roku Nr 21, poz. 205 z późn. zm) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz Zarządzenia Nr 152/03 Wojewody Podlaskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 8 grudnia 2003 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obronnych w gminie na 2004 rok stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Ustala się wytyczne w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w gminie na 2004 rok stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych z terenu gminy do realizacji zadań określonych w wytycznych, o których mowa w § 1.

§ 3. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się pracownikowi d/s obronnych i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-24

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-24

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-24