ZARZĄDZENIE NR 58/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 20 lipca 2004 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam sposób, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za wykonanie uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji zgodnie z załącznikami nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                               Wójt

                                                    mgr Jakub Sadowski

                                                     (podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

 • Załącznik Nr 1.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji Uchwały Nr XIII/89/04 Rady Gminy Narew z dnia 19 lipca 2004r w sprawie udzielenia pomocy gminom Dubicze Cerkiewne i Kleszczele

 • Załącznik Nr 2.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji Uchwały Nr XIII/90/04 Rady Gminy Narew z dnia 19 lipca 2004r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2000r

 • Załącznik Nr 3.doc (DOC, 58,5 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji Uchwały Nr XIII/91/04 Rady Gminy Narew z dnia 19 lipca 2004r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru Gminy Narew

 • Załącznik Nr 4.doc (DOC, 58 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji Uchwały Nr XIII/92/04 Rady Gminy Narew z dnia 19 lipca 2004r w sprawie zmiany statutu Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi

 • Załącznik Nr 5.doc (DOC, 59 KB) Podgląd załącznika

  Harmonogram realizacji Uchwały Nr XIII/89/04 Rady Gminy Narew z dnia 19 lipca 2004r w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia działek z obszaru Gminy Narew przeznaczonych pod zabudowę

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-08-10

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-08-10

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-08-10