ZARZĄDZENIE NR 92/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie przeznaczenia do użyczenia działek komunalnych położonych w obrębie wsi Doratynka i Janowo gm. Narew.

      Na podstawie § 9 uchwały Rady Gminy w Narwi z dnia 12 marca 1999r. Nr IV/37/99 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiana i najmu na okres dłuższy niż 3 lata i aneksu z dnia 28.10.2003r. Nr VIII/53/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 1. Przeznacza się do użyczenia nieruchomości rolne położone w obrębie wsi Doratynka oznaczoną nr 314 o pow. 4,0669 ha i w obrębie wsi Janowo oznaczone nr 1361 o pow. 2,8836ha i nr 186/1 o pow. 1,76ha.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

WÓJT GMINY NAREW

mgr Jakub Sadowski

(podpis nieczytelny)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-12-02

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-12-02

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2004-12-02