ZARZĄDZENIE NR 3/04

WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Narew w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

     Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1991 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Narew w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177 z późn. zm.) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako organowi nadzorującemu w rozumieniu w/w ustawy celem wydania opinii.

§ 3. Przedstawić projekt uchwały na najbliższej Sesji Rady Gminy Narew.

§ 4. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

      Wójt Gminy

mgr Jakub Sadowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-03-25

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-03-25

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-03-25