Zarządzenia Wójta z 2007 roku

 

Załączniki do treści

 • 08.pdf (PDF, 1023,2 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy Narew z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji.

 • 09.pdf (PDF, 115,48 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 9/07 Wójta Gminy Narew z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

 • 10.pdf (PDF, 115,35 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 10/07 Wójta Gminy Narew z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Odrynki gmina Narew oznaczonej nr 446/1

 • 11.pdf (PDF, 117,83 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 11/07 Wójta Gminy Narew z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie obniżenia ceny lokalu mieszkalnego Nr 14 wraz z udziałem w częściach wspólnych i udziałem w działce nr 1438/2 w miejscowości Narew

 • 12.pdf (PDF, 117,57 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy Narew z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Krzywiec gmina Narew oznaczonej nr 357/5

 • 13.pdf (PDF, 187,34 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Narew z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Saki gmina Narew

 • 14.pdf (PDF, 186,46 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Narew z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Gorodzisko gmina Narew

 • 15.pdf (PDF, 221,82 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 15/07 Wójta Gminy Narew z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Trześcianka gmina Narew

 • 16.pdf (PDF, 189,37 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy Narew z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Rybaki gmina Narew

 • 17.pdf (PDF, 195,43 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy Narew z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie zbycia i ustalenia ceny nieruchomości położonej w obrębie wsi Narew gmina Narew

 • 18.pdf (PDF, 190,2 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 18/07 Wójta Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia działek komunalnych położonych we wsiach: Łosinka, Odrynki, Narew, Trześcianka, Tyniewicze, Białki, Soce, Gradoczno, Iwanki, Puchły, Krzywiec gmina Narew

 • 19.pdf (PDF, 129,66 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnych położonych we wsiach: Gorodzisko, Kotłówka, Janowo.

 • 20.pdf (PDF, 667,06 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 20/07 Wójta Gminy Narew z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie realizacji zadań obronnych w 2007 roku.

 • 21.pdf (PDF, 139,72 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 21/07 Wójta Gminy Narew z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia działki komunalnej położonej w obrębie wsi Gradoczno i Waśki gm. Narew oznaczonej nr 144/12, 144/17 i 32.

 • 22.pdf (PDF, 851,08 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy Narew z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2006 rok.

 • 23.pdf (PDF, 423,81 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy Narew z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narwiańskiego Ośrodka Kultury za 2006 rok.

 • 24.pdf (PDF, 222,56 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Narew z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2006 roku.

 • 25.pdf (PDF, 106,73 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy Narew z dnia 5 marca 2007r. w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnych położonych w obrębie wsi Łopuchówka

 • 26.pdf (PDF, 21,4 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 26/07 Wójta Gminy Narew z dnia 14 marca 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Gorodzisko gm. Narew.

 • 27.pdf (PDF, 20,39 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Narew z dnia 14 marca 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Janowo gm. Narew.

 • 28.pdf (PDF, 21 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 28/07 Wójta Gminy Narew z dnia 14 marca 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Gradoczno gm. Narew.

 • 29.pdf (PDF, 20,99 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 29/07 Wójta Gminy Narew z dnia 14 marca 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Ogrodniki gm. Narew.

 • 30.pdf (PDF, 6,79 MB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy Narew z dnia 15 marca 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

 • 31.pdf (PDF, 2,96 MB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 31/07 Wójta Gminy Narew z dnia 16 marca 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

 • 32.pdf (PDF, 138,4 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy Narew z dnia 20 marca 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • 33.pdf (PDF, 245,92 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 33/07 Wójta Gminy Narew z dnia 21 marca 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

 • 34.pdf (PDF, 1,02 MB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 34/07 Wójta Gminy Narew z dnia 29 marca 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.

 • 35.pdf (PDF, 2,32 MB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 35/07 Wójta Gminy Narew z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

 • 36.pdf (PDF, 223,44 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy Narew z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2007 roku.

 • 37.pdf (PDF, 566,35 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 37/07 Wójta Gminy Narew z dnia 7 maja 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.

 • 38.pdf (PDF, 271,88 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy Narew z dnia 18 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 • 39.pdf (PDF, 131,73 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Narew z dnia 18 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Gorodzisko gm. Narew.

 • 40.pdf (PDF, 112,64 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Narew z dnia 18 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Narew gm. Narew.

 • 41.pdf (PDF, 113,73 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 41/07 Wójta Gminy Narew z dnia 18 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Skaryszewo gm. Narew.

 • 42.pdf (PDF, 21,07 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 42/07 Wójta Gminy Narew z dnia 29 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Skaryszewo gm. Narew.

 • 43.pdf (PDF, 20,26 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 43/07 Wójta Gminy Narew z dnia 29 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Narew gm. Narew.

 • 44.pdf (PDF, 20,18 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy Narew z dnia 29 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Narew gm. Narew.

 • 45.pdf (PDF, 20,49 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 45/07 Wójta Gminy Narew z dnia 29 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Łosinka gm. Narew.

 • 46.pdf (PDF, 21,35 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy Narew z dnia 29 maja 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Rybaki gm. Narew.

 • 48.pdf (PDF, 791,24 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 48/07 Wójta Gminy Narew z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

 • 49.pdf (PDF, 328,41 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 49/07 Wójta Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

 • 50.pdf (PDF, 73,82 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy Narew z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.

 • 50.pdf (PDF, 104,42 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy Narew z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji

 • 52.pdf (PDF, 11,45 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 52/07 Wójta Gminy Narew z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do celów przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • 53.pdf (PDF, 31,62 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy Narew z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie określenia zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Narew.

 • 54.pdf (PDF, 11,33 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy Narew z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do celów przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 • 55.pdf (PDF, 57,38 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 55/07 Wójta Gminy Narew z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

 • 56.pdf (PDF, 14,47 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy Narew z dnia 27 lipca 2007r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2007 roku.

 • 57.pdf (PDF, 800,78 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 57/07 Wójta Gminy Narew z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.

 • 58.pdf (PDF, 48,29 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 58/07 Wójta Gminy Narew z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Narwiańskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2007 roku.

 • 59.pdf (PDF, 56,74 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 59/07 Wójta Gminy Narew z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2007 roku.

 • 60.pdf (PDF, 19,63 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 60/07 Wójta Gminy Narew z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.

 • 61.pdf (PDF, 11,24 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 61/07 Wójta Gminy Narew z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokal użytkowy oraz część gruntu położonych w Narwi przy ul. Mickiewicza 34.

 • 62.pdf (PDF, 14,86 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 62/07 Wójta Gminy Narew z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej połozonej w obrębie wsi Narew gm. Narew.

 • 63.pdf (PDF, 14,86 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy Narew z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej połozonej w obrębie wsi Trześcianka gm. Narew.

 • 64.pdf (PDF, 14,92 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 64/07 Wójta Gminy Narew z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej połozonej w obrębie wsi Krzywiec gm. Narew.

 • 65.pdf (PDF, 10,64 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 65/07 Wójta Gminy Narew z dnia 6 września 2007r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokalu tzw. sali operacyjnej mieszczącej się w budynku lecznicy zwierząt w Narwi przy ul. Mickiewicza 34 oraz ustalenia wysokości czynszu.

 • 66.pdf (PDF, 10,21 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 66/07 Wójta Gminy Narew z dnia 12 września 2007r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m^2 powierzchni użytkowej lokali i budynków mieszkalnych oraz lokali socjalnych.

 • 67.pdf (PDF, 128,05 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 67/07 Wójta Gminy Narew z dnia 19 września 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew

 • 68.pdf (PDF, 79,25 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 68/07 Wójta Gminy Narew z dnia 26 września 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew

 • 69.pdf (PDF, 14,06 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 69/07 Wójta Gminy Narew z dnia 1 października 2007r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko podinspektora w referacie organizacyjnym w Urzędzie Gminy Narew.

 • 70.pdf (PDF, 20,77 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 70/07 Wójta Gminy Narew z dnia 1 października 2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

 • 71.pdf (PDF, 16,44 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 71/07 Wójta Gminy Narew z dnia 1 października 2007r. w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

 • 72.pdf (PDF, 31,96 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 72/07 Wójta Gminy Narew z dnia 16 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 • 73.pdf (PDF, 46,71 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 73/07 Wójta Gminy Narew z dnia 16 października 2007r. w sprawie okreśelnia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej Sesji.

 • 74 (GIF, 12,01 KB)

  Zarządzenie Nr 74/07 Wójta Gminy Narew z dnia 30 października 2007r. w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego inwestycji.

 • 75 (PDF, 26,65 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 75/07 Wójta Gminy Narew z dnia 31 października 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 • 76 (PDF, 14,21 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 76/07 Wójta Gminy Narew z dnia 31 października 2007r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2007 rok.

 • 77 (GIF, 17,17 KB)

  Zarządzenie Nr 77/07 Wójta Gminy Narew z dnia 31 października 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Puchły gm. Narew.

 • 78 (GIF, 17,35 KB)

  Zarządzenie Nr 78/07 Wójta Gminy Narew z dnia 31 października 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Gradoczno gm. Narew.

 • 79 (GIF, 17,68 KB)

  Zarządzenie Nr 79/07 Wójta Gminy Narew z dnia 31 października 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Rybaki gm. Narew.

 • 80 (GIF, 17,33 KB)

  Zarządzenie Nr 80/07 Wójta Gminy Narew z dnia 31 października 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w obrębie wsi Tyniewicze gm. Narew.

 • 81 (GIF, 17,97 KB)

  Zarządzenie Nr 81/07 Wójta Gminy Narew z dnia 2 listopada 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego wraz z częścią przynależnej działki oznaczonej nr 1686/3 położonej w miejscowości Narew

 • 82 (PDF, 80,28 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 82/07 Wójta Gminy Narew z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew

 • 83 (DOC, 1,47 MB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 83/07 Wójta Gminy Narew z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

 • 84 (PDF, 23,41 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 84/07 Wójta Gminy Narew z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 • 85 (PDF, 47,03 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 85/07 Wójta Gminy Narew z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

 • 86 (PDF, 12,09 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 86/07 Wójta Gminy Narew z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie kontroli wydatków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Narwi

 • 87 (PDF, 9,65 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 87/07 Wójta Gminy Narew z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego inwestycji.

 • 88 (PDF, 183,07 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 88/07 Wójta Gminy Narew z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

 • 89 (PDF, 93,78 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 89/07 Wójta Gminy Narew z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

 • 90 (PDF, 34,5 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 90/07 Wójta Gminy Narew z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji.

 • 91 (PDF, 10,83 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 91/07 Wójta Gminy Narew z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi.

 • 92 (PDF, 72,08 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 92/07 Wójta Gminy Narew z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Narew podjętych na ostatniej sesji

 • 93 (PDF, 14,75 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 93/07 Wójta Gminy Narew z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

 • 94 (PDF, 26,75 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 94/07 Wójta Gminy Narew z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

 • 95 (PDF, 649,98 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 95/07 Wójta Gminy Narew z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zmian do projektu budżetu gminy na 2008r.

 • 96 (PDF, 232,9 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 96/07 Wójta Gminy Narew z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Narew.

 • 97 (PDF, 14,23 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 97/07 Wójta Gminy Narew z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Narew gm. Narew.

 • 98 (PDF, 14,23 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 98/07 Wójta Gminy Narew z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Rybaki gm. Narew.

 • 99 (PDF, 14,26 KB) Podgląd załącznika

  Zarządzenie Nr 99/07 Wójta Gminy Narew z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Narew gm. Narew.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2007-01-12

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2007-01-12

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-20

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2007-01-12