Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

INFORMACJA
o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Wójt Gminy Narew informuje, że w otwartym naborze na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, przyczyniające się do wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Narew został wybrany następujący partner:

FUNDACJA „OKNO NA WSCHÓD”
z siedzibą w Białymstoku, ul. Legionowa 14/16 lok. 101

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Urzędu Gminy Narew

Data wytworzenia: 2016-06-27

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2016-06-27