Jednostki pomocnicze - sołectwa

W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze (§ 4 ust. 2  Statutu Gminy Narew).

Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy (art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy. (§ 4 ust. 3 Statutu Gminy Narew).

Uchwała Nr XXI/98/12 Rady Gminy w Narwi z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału gminy na sołectwa.

Lp. Sołectwo Nazwisko i imię sołtysa Telefon kontaktowy Statut
1. Ancuty Korzunowicz Janina 500573057 Statut sołectwa Ancuty
2. Białki Siemieniuk Stefan 532 788 259 Statut sołectwa Białki
3. Chrabostówka Kalinowska Natalia 795 516 308 Statut sołectwa Chrabostówka
4. Doratynka Komarzewski Zbigniew  696 906 744 Statut sołectwa Doratynka
5. Gorędy Snarski Henryk 786 190 457 Statut sołectwa Gorędy
6. Gorodczyno Selwestruk Jan 608122715 Statut sołectwa Gorodczyno
7. Gorodzisko Kurasz Małgorzata 791 290 042 Statut sołectwa Gorodzisko
8. Gradoczno Nikitiuk Maria 608630351 Statut sołectwa Gradoczno
9. Istok Jurczuk Adam 506 538 253 Statut sołectwa Istok
10. Iwanki Paszkiewicz Halina 792 326 500, 85 6816274 Statut sołectwa Iwanki
11. Janowo Iwaniuk Leon 85 6816652 Statut sołectwa Janowo
12. Kotłówka Kondratiuk Jerzy 85 68 15 178 Statut sołectwa Kotłówka
13. Koweła Ostapczuk Roman 696 751 268 Statut sołectwa Koweła
14. Koźliki Statut sołectwa Koźliki
15. Krzywiec Chodakowska Krystyna 784 383 454 Statut sołectwa Krzywiec
16. Kutowa Katarzyna Bieluci 661 728 218 Statut sołectwa Kutowa
17. Lachy Dmitruk Włodzimierz 85 7493333, 887 492 640 Statut sołectwa Lachy
18. Łopuchówka Wawrzeniuk Mikołaj 668441368 Statut sołectwa Łopuchówka
19. Łosinka Golonko Jarosław 502 432 452 Statut sołectwa Łosinka
20. Makówka Skokin Maria 607438557 Statut sołectwa Makówka
21. Narew – Gnilica Kamieńska Agnieszka Ewa 603 068 230 Statut sołectwa Narew - Gnilica
22. Narew – Osiedle Iliaszuk Walentyna 85 6816353 Statut sołectwa Narew Osiedle
23. Narew – Piaski Smoktunowicz Henryk 85 6816313 Statut sołectwa Narew - Piaski
24. Nowiny Bańkowska Ludmiła 85 6815176 Statut sołectwa Nowiny
25. Odrynki Kryszeń Anna 794145144 Statut sołectwa Odrynki
26. Ogrodniki Szelengowicz Michał 85 6815700, 731 944 710 Statut sołectwa Ogrodniki
27. Przybudki Owłasiuk Włodzimierz 512 773 902 Statut sołectwa Przybudki
28. Puchły Gryc Monika 501 351 070 Statut sołectwa Puchły
29. Radźki Kostiuczuk Anatol 780 112 007 Statut sołectwa Radźki
30. Rybaki Poskrobko Mikołaj 85 6816633, 693 590 415 Statut sołectwa Rybaki
31. Saki Oksiejczuk Jan 85 6815513, 570 846 577 Statut sołectwa Saki
32. Soce Torcz Tamara 601 480 906 Statut sołectwa Soce
33. Trześcianka Hryniewicka Ewa 608 283 144 Statut sołectwa Trześcianka
34. Tyniewicze Duże Pietryszyk Irena 85 6816200 Statut sołectwa Tyniewicze Duże
35. Tyniewicze Małe Gołowaczyk Mikołaj 721371972 Statut sołectwa Tyniewicze Małe
36. Waniewo Jarmocik Agnieszka 85 6816066, 660 685 479 Statut sołectwa Waniewo
37. Waśki Dubicz – Monach Maria 85 6816693 Statut sołectwa Waśki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Narew

Data wytworzenia: 2012-08-27

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Data wprowadzenia: 2003-11-21

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2021-09-06

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2003-11-21