Inne tryby zamówień publicznych - lata 2019-2023

Nazwa zadania

Zaproszenie do składania ofert - Dostawa węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2020/2021 na potrzeby Gminy Narew

Zaproszenie do składania ofert - dozór kotłowni

Zaproszenie do składania ofert - Rozbudowa istniejącej przepompowni ścieków w Narwi przy ul. Piaski (działka o nr geod. 248)

Projekt budowlany przy ul. Piaski część graficzna

Projekt budowlany przy ul. Piaski

Informacja o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót fundamentowych pod halę PSZOK w Narwi

Załącznik Nr 3 (projekt budowlany)

Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zapytanie ofertowe na na przebudowę przyłącza sanitarnego na działkach o nr geod. 1438/3 i 1438/5 w Narwi odprowadzającego ścieki z istniejącego separatora

Mapa

Opis techniczny

Część graficzna

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ogrodzenia PSZOK w Narwi

Przedmiar

Zaproszenie do składania ofert - wodociąg Kutowa i Łosinka

Zaproszenie do składania ofert Gminny Program Ochrony Środowiska.

Zaproszenie do składania ofert na usługę bezabonamentowej naprawy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Narew.

PPE

Zaproszenie do składania ofert na budowę wodociągu przy ul. Żeromskiego i ul. Szlak Żubra w Narwi.

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na budowę wodociągu przy ul. Cichej w Narwi.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na adaptację pomieszczeń boksu garażowego w Narwi

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - dostawa laptopów

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na żwirowanie dróg gminnych w Lachach, Radźkach i Gradocznie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe (2) drogi w Socach i Lachach

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe dokumentacja przebudowy drogi - ulicy w Tyniewiczach Dużych

Przedmiar robót

Opis techniczny

Zapytanie ofertowe drogi w Socach i Lachach

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do gminy Narew - promowanie działań dotyczących kultury fizycznej, turystyki, zdrowego trybu życia i profilaktyki

Inf. o zrealiz. zad. sport

Zapytanie ofertowe - drogi gminne fundusz sołecki 2020

Zapytanie ofertowe- - dostawa oleju opałowego do Trześcianki i Narwi

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe - naprawa drogi w Ancutach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru - ulica w Socach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert -  dostawa węgla

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na obsługę kotłowni osiedlowej

Zaproszenie do składania ofert „Pogłębienie i oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z usunięciem zakrzaczeń pasa drogowego i wyprofilowaniem drogi dojazdowej do miejscowości Waniewo w gminie Narew od strony drogi wojewódzkiej Nr 685 w ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na inspektora nadzoru nad robotami przy termomodernizacji budynku ZS-P w Narwi

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert - remont drogi w Tyniewiczach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę laptopów - drugie postępowanie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na odławianie i utrzymanie psów - AKTUALIZACJA

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę laptopów

Zawiadomienie o wyborze oferty

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Białkach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Gorodczynie

Unieważnienie

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Odrynkach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Janowie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na wybudowanie wiaty w Trześciance

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy wiejskiej w Puchłach

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe naprawa oświetlenia ulicznego

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy w Chrabostówce

Unieważnienie

Zapytania ofertowe na przebudowę chodnika w ciągu ul. J. Poniatowskiego w Narwi.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na remont swietlicy w Makówce

Zawiadomienie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Zapytanie ofertowe „Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki”

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-01-03

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-09-21

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-01-03