Inne tryby zamówień publicznych - lata 2014 - 2018

Zaproszenie do składania ofert na remonty dróg gminnych

Zaproszenie do składania ofert na odbieranie bezpańskich psów

Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do składania ofert na dostawę szaf i szafek metalowych do Urzędu Gminy Narew
Zapytanie o cenę na realizację usługi transportowej

Zapytanie o cenę na realizację usługi - dowóz uczniów
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Nr Or. 271.54.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na tynkowanie pomieszczeń

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie posadzki betonowej
Zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego
Zapytanie ofertowe - Wybór instruktora kompetencji cyfrowych
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie posadzki betonowej
Zapytanie ofertowe - Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP
Zaproszenie do składania ofert na tynkowanie pomieszczeń boksu garażowego
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie elewacji nowowybudowanego boksu garażowego
Zaproszenie do składania ofert na usuwanie azbestu
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy
Zaproszenie do składania ofert na całodobową obsługę kotłowni
Zaproszenie do składania ofert na wybudowanie wiaty drewnianej
Zaproszenie do składania ofert na system transmisji obrad Rady Gminy
Zaproszenie do składania ofert na tynkowanie pomieszczeń

Zaproszenie do składania ofert na remont drogi gminnej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na usuwanie azbestu

Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do składania ofert na dostawę węgla

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na wybudowanie wiaty drewnianej

Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do składania ofert na dostawę ciężkiego pojazdu gaśniczego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na remont i modernizację drogi gminnej w Tyniewiczach Małych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na remont drogi gminnej - ulica Gnilica w Narwi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na remont drogi gminnej w Krzywcu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na tynkowanie pomieszczeń

Unieważnienie postępowania

Zapytanie o cenę na realizację usługi przewozu uczniów

Zapytanie o cenę na realizację usługi - aktualizacja zapytania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na asfaltowanie drogi gminnej (do lotniska)

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wiat przystankowych

Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do składania ofert na wyposażenie placu zabaw

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na remont drogi gminnej (do Wspólnoty Mieszkaniowej)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej (Janowo)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej (Koweła)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych (żwirowanie)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych (asfaltowanie)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na remont drogi gminnej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w Gorodczynie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę armatury do CO

Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu sportowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju opałowego
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż stolarki okiennej

Zaproszenie do składania ofert na remont i modernizację infrastruktury komunikacyjnej dróg gminnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż ogrodzenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na całodobową obsługę kotłowni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż wiaty przystankowej w Ancutach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę węgla kamiennego w sezonie 2017/2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w Makówce
Zaproszenie do składania ofert na remont i modernizację dróg w miejscowościach Krzywiec, Rybaki i Tyniewicze Małe

Zaproszenie do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej i uzupełnienie oświetlenia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przebudowy nawierzchni ulicy we wsi Soce
Zaproszenie do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej i uzupełnienie oświetlenia
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji przebudowy ulic na terenie miejscowości Narew

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji budynku Urzędu Gminy Narew

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji przebudowy ulic na terenie miejscowości Narew

Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie agregatów prądotwórczych do zasilania stacji uzdatniania wody.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczenie agregatów prądotwórczych do zasilania stacji uzdatniania wody.

Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie kruszywa naturalnego, niekruszonego wg specyfikacji

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania "Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania "Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii"

Postępowanie na wyposażenie kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Łosince

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyposażenie kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Łosince

Postępowanie na dostawę węgla do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę węgla do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Postępowanie na dostawę oleju opałowego do budynków użytecznosci publicznej w m. Narew i m. Trześcianka

Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert na „Dostawę oleju opałowego z przeznaczeniem do celów grzewczych do budynków użyteczności publicznej w m. Narew (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej) i m. Trześcianka (budynek użyteczności publicznej wykorzystywany jako świetlica wiejska).”

Postępowanie na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lachy

Postępowanie na całodobową obsługe kotłowni osiedlowej

Zawiadomienie o wyborze oferty na całodobową obsługę kotłowni osiedlowej

Postępowanie na zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych drewnianych z oszkleniem laminatowym w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych drewnianych z oszkleniem laminatowym w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew

Postępowanie na roboty budowlane w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew

Zawiadomienie o wyborze oferty na roboty budowlane w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego z budżetu Gminy Narew

Postępowanie na zakup węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017 na potrzeby Gminy Narew

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup węgla w sezonie grzewczym 2016/2017 na potrzeby Gminy Narew

Postępowanie na dostawę urn wyborczych dla Gminy Narew
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę urn wyborczych dla Gminy Narew

Postępowanie na remont budynków użyteczności publicznej w ramach funduszu sołeckiego 2016 - Makówka, Koweła

Postępowanie na remont budynków użyteczności publicznej w ramach funduszu sołeckiego 2016

Zawiadomienie o wyborze oferty na remont budynków użyteczności publicznej w ramach funduszu sołeckiego 2016

Postępowanie na budowę boksu garażowego na potrzeby OSP Trześcianka

Postępowanie na zakup kruszywa naturalnego na remont i modernizację infrastruktury komunikacyjnej dróg gminnych

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup kruszywa naturalnego na remont i modernizację infrastruktury komunikacyjnej dróg gminnych

Postępowanie na remont ulic Stodolnej i Reja w miejscowości Narew oraz drogi w miejscowości Krzywiec

Zawiadomienie o wyborze oferty na remont ulic Stodolnej i Reja w miejscowości Narew oraz drogi w miejscowości Krzywiec

Postępowanie na zakup oleju opałowego do celów grzewczych na terenie Gminy Narew

Zawiadomienie o wyborze oferty na zakup oleju opałowego do celów grzewczych na terenie Gminy Narew

Postępowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew w 2016 roku

Zawiadomienie o wyborze oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew w 2016 roku

Postępowanie na zakup drewna z wycinki drzew z lasu gminnego w obrębie wsi Soce

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Trześciance o część garażowo-socjalną

Zakup ciągnika i przyczepy do PSZOK Gminy Narew

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup ciągnika i przyczepy do PSZOK Gminy Narew

Remont i modernizacja istniejącego parku w Narwi

Zawiadomienie o wyborze oferty na remont i modernizację istniejącego parku w Narwi

Zamówienie publiczne na obsługę kotłowni osiedlowej w Narwi

Protokół unieważnienia zamówienia publicznego na obsługę kotłowni osiedlowej w Narwi

Przetarg na obsługę kotłowni osiedlowej w Narwi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na obsługę kotłowni osiedlowej w Narwi

Wykonanie dokumentacji projektowej ulic we wsiach Lachy, Odrynki, Soce

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Snitkowski

Data wytworzenia: 2019-01-11

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-02-08

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-01-11