Opinie RIO z 2017 roku

Załączniki do treści

 • Uchwała nr IV-00310-12/17 (PDF, 218,03 KB)

  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Narew na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu.

 • Uchwała nr IV-00311-12/17 (PDF, 174,75 KB)

  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032.

 • Uchwała nr IV-00320-17/17 (PDF, 44,02 KB)

  w sprawie Wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Narew informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

 • Uchwała nr IV-00321-16/17 (PDF, 116,32 KB)

  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Narew sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

 • Uchwała nr IV-00312-12/17 (PDF, 444,13 KB)

  w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Gminę Narew.

 • Uchwała nr IV-00323-1/17 (PDF, 367,61 KB)

  w sprawie wyrażenia opinii o przedłużonym przez Komisję Rewizyjna Rady Gminy Narew wniosku o nieudzielenie Wójtowi Gminy Narew absolutorium za 2016 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Urzędu Gminy Narew

Data wytworzenia: 2016-01-20

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-01-30