Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urzędu Gminy Narew

 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Narew

ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew

tel. 85 6816016   fax 85 8733535

e-mail: narew@narew.gmina.pl

 

Oświadczenie w sprawie dostępności


Oficjalne oświadczenie o dostępności witryny internetowej – http://www.portals.narew.gmina.pl

Serwis internetowy jest dostępny wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Dokładamy starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W instytucji  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w  90.40 %.

 

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab, strzałek oraz Entera.
- Odnośniki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie.

- Odpowiedni  kontrast tekstu do tła

- Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
- Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
- Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

- Mapa strony w prawym dolnym rogu.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzone 26.03.2020 r.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

- Budynek posiada podjazd dla wózków

- Dwa poziomy, brak windy

- Dwa niezależne wejścia

- Brak parkingów dedykowanych dla osób niepełnosprawnych

- Toalety nieprzystosowane do osób niepełnosprawnych

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Instytucja nie posiada tłumacza języka migowego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Narew

Data wytworzenia: 2020-03-26

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-03-26

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2020-03-26