Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania

Narew dnia 2.01.2019r.

GK.6733.14.2018

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY NAREW

o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Narew zawiadamia, że dnia 24 grudnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

  • Brodu nr 3 na działkach o nr geod. 618, 941 w obrębie Trześcianka,
  • Brodu nr 4 na działce o nr geod. 1122 w obrębie Trześcianka
  • Brodu nr 5 na działce o nr geod. 1152 w obrębie Trześcianka.

dla inwestora: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży, ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża, adres korespondencyjny ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok.

W związku z powyższym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą:

  1. Zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi, pokój nr 2.
  2. Składać wnioski i uwagi.

Zgodnie z art.49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 28 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.

Podstawa prawna obwieszczenia: art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołąj Timofiejuk - Inspektor w Urzędzie Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-01-03

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2019-01-03

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2019-01-03