Obwieszczenia i ogłoszenia urzędowe w 2019 roku

Obwieszczenie z 13.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie z 12.09.2019

Obwieszczenie Wójta Gmina Narew o budowie instalacji fotowoltanicznej.

Obwieszczenie z 14.08.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

INFORMACJA O STYPENDIUM WÓJTA GMINY NAREW

INFORMACJA O STYPENDIUM WÓJTA GMINY NAREW na rok szkolny 2019/2020 za wyniki i osiągniecia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2018/2019.

Obwieszczenie z 30.07.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w celu publicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w roku 2018.

Obwieszczenie z 11.06.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w celu publicznego.

Obwieszczenie z 27.05.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie z 8.05.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie z 8.05.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie z 9.04.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Narew w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

wykaz

Obwieszczenie z 15.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w celu publicznego.
Obwieszczenie z 15.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w celu publicznego.
Obwieszczenie z 8.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew - terenów zabudowy przemysłowo-usługowej.
Obwieszczenie z 27.02.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie z 27.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie z 11.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o budowie dwóch wiat drewnianych, zadaszeniu istniejącej suszarki na kajaki oraz wymianie nawierzchni deptaka z asfaltowej na starobruk na działce 589/1 w obrębie ewidencyjnym Narew gm. Narew.
Obwieszczenie
z 2.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie
z 2.01.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Narew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Informacja
z 31.01.2019
Kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola i do publicznej szkoły podstawowej oraz niezbędne dokumenty i liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne wymogi

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Timofiejuk - Inspektor w Urzędzie Gminy Narew

Data wytworzenia: 2019-01-03

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-09-13

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2019-01-03