Informacja o nowych zasadach wymiany i unieważniania dowodów osobistych

Urząd Gminy w Narwi informuje, iż od dnia 01 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych – zgodnie z ustawą z dnia 03 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności  i dowodach osobistych /Dz. U. Nr 195, poz. 1198 /

 

Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany w przypadku:

 

  1. zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym /np. zmiana nazwiska, zmiana adresu itp./ - w terminie 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w tym przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa ,
  2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby- niezwłocznie
  3. upływu terminu ważności dowodu osobistego – nie później niż na  30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu

 

 

Dowód osobisty podlega unieważnieniu „z urzędu”:

 

Ø  z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego

Ø  z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza

Ø  z dniem zgonu jego posiadacza

Ø  z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego

Ø  po upływie 3 miesięcy od zmiany danych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę /4 miesiące dla obywateli przebywających poza granicami kraju/

Ø  z dniem upływu ważności dowodu osobistego

 

Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwieniem spraw w urzędach, sądach, bankach oraz u notariusza. Bez ważnego dowodu osobistego nie będzie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Lilla Chilimoniuk

Data wytworzenia: 2009-03-20

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2009-03-23

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2009-03-23