Informacja Wójta Gminy Narew
z dnia 29 września 2011 r.

Na podstawie art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach uprzejmie informuję właścicieli lasów w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych o wyłożeniu z dniem 29 września 2011 r. do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzenia lasów. Plany znajdują się w Urzędzie Gminy Narew w sekretariacie urzędu.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia właściciele lasów mogą wnosić uwagi i zastrzeżenia do planów.

Ponadto informuję, że uproszczony plan urządzenia lasów będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Uproszczone plany urządzenia lasów dotyczą lasów w następujących obrębach ewidencyjnych:

Tyniewicze, Lachy, Koźliki, Gradoczno, Istok, Doratynka, Puchły, Iwanki, Rohozy, Saki, Waniewo, Trześcianka, Ogrodniki,  Odrynki, Białki.

Plany są sporządzane na zlecenie Starosty Hajnowskiego.

Wójt Gminy Narew

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Narew - Andrzej Pleskowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2011-09-29

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2011-09-29

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2011-09-29