Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury.  Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

  1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
  3. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
  4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
  5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
  6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Mickiewicza 18, 17-210 Narew
tel. 85 6816775, 85 6816870
e-mail: gbpn@wp.pl

Władze jednostki:
Dyrektor GBP - Anna Andrzejuk-Sawicka

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2007-02-23

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2007-03-05

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-23

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2007-03-05