Dane teleadresowe urzędu gminy

Urząd Gminy Narew
ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew

tel. 85 6816016 fax 85 8733535
e-mail: narew@narew.gmina.pl
www.narew.gmina.pl
 
 
Godziny pracy urzedu gminy - od poniedziałku do piątku, 7.30-15.30
 
 
Kierownictwo urzędu
Wójt Andrzej Pleskowicz
pok. nr 17, tel. 85 6816016
e-mail: narew@narew.gmina.pl
Sekretarz Wojciech Popławski
pok. nr 18, tel. 85 6816743
e-mail: wpoplawski@narew.gmina.pl
Skarbnik Iwona Nikonowicz
pok. nr 20, tel. 85 6816745
e-mail: finanse@narew.gmina.pl

 

Referat Organizacyjny
Wojciech Popławski
Sekretarz, pok. 18
85 6816743
wpoplawski@narew.gmina.pl
Krystyna Kiszycka
Sekretariat, pok. nr 16
 85 6816016
narew@narew.gmina.pl
Ewa Kozłow
Świadczenia i zasiłki rodzinne
pok. nr 12
85 7309993
ekozlow@narew.gmina.pl
Joanna Majewska
Oświata, sprawy kadrowe
pok. nr 14
85 6816816
jmajewska@narew.gmina.pl
 Halina Dmitruk
Obrona cywilna i biuro informacji niejawnych
pok. nr 24
 85 6816754
dmitruk@narew.gmina.pl

 

Referat Finansowy
 Iwona Nikonowicz
Skarbnik Gminy, pok. nr 20
 85 6816745
finanse@narew.gmina.pl
 Ewa Poskrobko
Halina Osipiuk
Dorota Kamińska

Księgowość budżetowa, płace
Księgowość jednostek kultury
pok. nr 21
 85 6816765
eposkrobko@narew.gmina.pl
hosipiuk@narew.gmina.pl
dkaminska@narew.gmina.pl

 
Katarzyna Kurianowicz
Wymiar podatków od osób fizycznych
Gospodarka odpadami komunalnymi
pok. nr 23
 85 6816744
kkurianowicz@narew.gmina.pl
Magdalena Snarska
Księgowość podatkowa, Fundusz alimentacyjny
pok. nr 23
 85 6816744
msnarska@narew.gmina.pl

 Halina Dmitruk
Wymiar podatków od osób fizycznych
Wymiar podatków od osób prawnych
pok. nr 24
 85 6816754
dmitruk@narew.gmina.pl

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Sławomir Poskrobko
Drogi, infrastruktura i usługi komunalne
Zadania z zakresu rolnictwa i jego otoczenia
(ochrona zwierząt, prawo wodne, prawo łowieckie)
pok. nr 10
85 6816741
85 8733535
gk@narew.gmina.pl
Mikołaj Timofiejuk
Ochrona środowiska
pok. nr 3
 85 6816740
mtimofiejuk@narew.gmina.pl
Krystyna Kiełbaszewska
Działalność gospodarcza
Podatek od środków transportowych i podatek VAT
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Zezwolenia alkoholowe
pok. nr 4
85 6816755
kkielbaszewska@narew.gmina.pl
Irena Smoktunowicz
Gospodarka mieniem komunalnym gminy i zasobami agencji własności rolnej Skarbu Państwa
Podziały nieruchomości, opłata adiacencka
pok. nr 4
 85 6816755
ismoktunowicz@narew.gmina.pl
Krystyna Kiszycka
Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem
wyrobów azbestowych
Zastępstwo w zakresie: obsługi rady gminy, udostępniania
informacji publicznej oraz obsługi sekretariatu
pok. nr 3, 15
85 6816816
85 6816740
kkiszycka@narew.gmina.pl

 

Ewidencja Ludności
Lilla Chilimoniuk
Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności
pok. nr 5
 85 6816750
usc@narew.gmina.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego
Lilla Chilimoniuk
Kierownik USC, pok. nr 5
 85 6816750
usc@narew.gmina.pl

 

Radca prawny
Jakub Ławniczak
pok. nr 14
 85 6816816
narew@narew.gmina.pl
(czwartek)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny UG Narew

Data wytworzenia: 2016-05-23

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Data wprowadzenia: 2003-11-21

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-05-07

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2003-11-21