Karty usług Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Karty usług opisujące sposób załatwiania spraw w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew znajdują się w poszczególnych załącznikach.

Formularze podań i wniosków w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Załączniki do treści

 • GK01 (DOC, 51,5 KB)

  Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • GK02 (DOC, 48 KB)

  Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • GK03 (DOC, 47 KB)

  Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • GK04 (DOC, 47,5 KB)

  Wydanie zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • GK05 (DOC, 47,5 KB)

  Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

 • GK06 (DOC, 46,5 KB)

  Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 • GK07 (DOC, 45,5 KB)

  Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

 • GK08 (DOC, 45 KB)

  Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy

 • GK09 (DOC, 45 KB)

  Wydzierżawianie nieruchomości

 • GK10 (DOC, 45 KB)

  Sprzedaż nieruchomości i lokali w trybie przetargu

 • GK11 (DOC, 49,5 KB)

  Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 • GK12 (DOC, 51 KB)

  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 • GK13 (DOC, 48 KB)

  Poświadczenie, że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, które nie przekracza 300 ha użytków rolnych oraz osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat

 • GK14 (DOC, 49 KB)

  Zezwolenie na świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów stałych od właścicieli nieruchomości na obszarze gminy Narew

 • GK15 (DOC, 48,5 KB)

  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

 • GK16 (DOC, 47 KB)

  Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: K. Kiełbaszewska, I. Smoktunowicz, M. Timofiejuk - UG Narew

Data wytworzenia: 2005-08-19

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2005-08-19

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-23

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2005-08-19