Informacje o zatrudnieniu najbliższych w jednostce organizacyjnej jst

Informacje o zatrudnieniu małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

Załączniki do treści

 • Andrzejuk Anna.pdf (PDF, 1,54 MB)

  Informacja Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi Anny Andrzejuk Sawickiej

 • Korobkiewicz.pdf (PDF, 1,36 MB)

  Informacja Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Stanisława Korobkiewicza

 • Niesteruk.pdf (PDF, 615,01 KB)

  Informacja Skarbnik Gminy Haliny Niesteruk

 • Pleskowicz.pdf (PDF, 1,31 MB)

  Informacja Dyrektora Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi Andrzeja Pleskowicza

 • Post.pdf (PDF, 1,38 MB)

  Informacja Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi Lidii Post

 • Sadowski.pdf (PDF, 860,05 KB)

  Informacja Wójta Gminy Jakuba Sadowskiego

 • Zubrycka.pdf (PDF, 1,43 MB)

  Informacja Inspektor ds. podatków i opłat Lidii Zubryckiej

 • Żukowski.pdf (PDF, 766,71 KB)

  Informacja Sekretarza Gminy Mariusza Żukowskiego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Data modyfikacji: 2015-08-17

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2004-12-03