Struktura organizacyjna

W skład Urzędu Gminy Narew wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Referat Organizacyjny (symbol Or) w składzie:

 • Sekretarz Gminy, który pełni funkcję kierownika referatu, organizuje jego pracę, ustala szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy oraz kontroluje ich realizację.
 • Inspektor - 3 etaty
 • Inspektor - Zastępca Kierownika USC - 1 etat
 • Pomoc administracyjna - 1 etat

2. Referat Finansowy (symbol Fn) w składzie:

 • Skarbnik Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem referatu, organizuje jego pracę i kontroluje wykonanie powierzonych zadań.
 • Inspektor - 5 etatów

3. Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa (symbol GK) w składzie:

 • Kierownik Referatu - 1 etat
 • Inspektor - 5 etatów
 • Stanowiska pracy w zakresie obsługi pojazdów mechanicznych, konsewacji obiektów komunalnych, obsługi urzędu i prac porządkowych - 13 etatów

4. Urząd Stanu Cywilnego (symbol USC) w składzie:

 • Kierownik USC

5. Samodzielne stanowisko d/s ewidencji ludności (symbol SA) - 1 etat.

6. Radca prawny - 1/4 etatu

7. Specjalista - 1/2 etatu

8. Gminne Centrum Reagowania (symbol GCR)

Pion ochrony informacji niejawnych (symbol IN) w składzie:

 • kierownik jednostki organizacyjnej
 • pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
 • kierownik kancelarii tajnej
 • administrator systemów komputerowych
 • inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego (BTI)

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Majewska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-03-12

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2015-08-13

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2004-03-12