Oświadczenia o działalności gosp. prowadzonej przez małżonków - IV kadencja 2002-2006

Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy oraz umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli umowy te zostały zawarte z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.

Załączniki do treści

 • Andrzejuk Anna.pdf (PDF, 1,73 MB)

  Oświadczenie Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi Anny Andrzejuk Sawickiej

 • Korobkiewicz.pdf (PDF, 1,6 MB)

  Oświadczenie Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Stanisława Korobkiewicza

 • Niestruk.pdf (PDF, 634,57 KB)

  Oświadczenie Skarbnik Gminy Haliny Niesteruk

 • Pleskowicz.pdf (PDF, 1,46 MB)

  Oświadczenie Dyrektora Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi Andrzeja Pleskowicza

 • Post.pdf (PDF, 1,55 MB)

  Oświadczenie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi Lidii Post

 • Sadowski.pdf (PDF, 814,57 KB)

  Oświadczenie Wójta Gminy Jakuba Sadowskiego

 • Zubrycka.pdf (PDF, 1,52 MB)

  Oświadczenie Inspektor ds. podatków i opłat Lidii Zubryckiej

 • Żukowski.pdf (PDF, 789,68 KB)

  Oświadczenie Sekretarza Gminy Mariusza Żukowskiego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-12-02

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2015-08-17

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2004-12-02