Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków

Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy oraz umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków, jeżeli umowy te zostały zawarte z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kołnier

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2007-03-01

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2007-03-01

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-08-17

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2007-03-01