Urząd Gminy

Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną Gminy, pełniącą rolę aparatu służącego do wykonywania kompetencji i zadań organów Gminy. Jest miejscem administrowania w zakresie uprawnień przypisanych Wójtowi Gminy. Wykonując zadania Urząd współpracuje z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Gminy takimi jak szkoły podstawowe, gimnazja, domy kultury, biblioteki i inne. Aktem regulującym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu jest Regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

Urząd Gminy Narew
ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew
tel. 85 6816016   fax 85 8733535
e-mail: narew@narew.gmina.pl

Kierownik jednostki:
Wójt Gminy Narew - Kierownik Urzędu - Andrzej Pleskowicz

Statut Urzędu Gminy Narew

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2003-11-21

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-08-12

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2003-11-21