Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi jest jednostką organizacyjną Gminy Narew podległą Wójtowi Gminy. Celem działalności ośrodka jest:

  1. Realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.
  2. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
  3. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiania im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
  4. Doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi
ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew
(budynek urzędu gminy)
tel. 85 6816742, 85 6816752
fax. 85 6816742
e-mail: gops@narew.gmina.pl

Władze jednostki:
Kierownik GOPS - Elżbieta Lewicka

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk - Referat Organizacyjny UG Narew

Data wytworzenia: 2006-05-08

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-05-08

Data modyfikacji: 2016-05-23

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-05-08