Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi przeprowadzona 24 czerwca 2004r.

Załączniki do treści

 • odpowiedz.pdf (PDF, 86,59 KB)

  Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

 • pismo.pdf (PDF, 404,45 KB)

  Zalecenia pokontrolne

 • Protokól.pdf (PDF, 3,26 MB)

  Protokół kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi

 • Zalacznik nr 1.pdf (PDF, 1,46 MB)

  Uchwała Nr X/63/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2004.

 • Zalacznik nr 2.pdf (PDF, 517,34 KB)

  Bilans potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej na 2004 rok

 • Zalacznik nr 3.pdf (PDF, 242,97 KB)

  Budżet po zmianach na zadania własne i zlecone w 2004 roku w dziale 852 - "Opieka społeczna"

 • Zalacznik nr 4.pdf (PDF, 366,83 KB)

  Przykłady rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego

 • Zalacznik nr 5.pdf (PDF, 282,73 KB)

  Przykłady osób, którym przyznano zasiłek celowy specjalny

 • Zalacznik nr 6.pdf (PDF, 494,16 KB)

  Przykłady osób korzystających z zasiłku stałego od 1.05.2004r.

 • Zalacznik nr 7.pdf (PDF, 286,2 KB)

  Przykłady osób, za które odprowadzana jest składka zdrowotna

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2004-09-16

Modyfikujący: Joanna Majewska

Data modyfikacji: 2004-09-29

Opublikował: Joanna Majewska

Data publikacji: 2004-09-16