Start / Kontrole zewnętrzne / Kontrole Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku / Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi przeprowadzona 24 czerwca 2004r.

Załączniki:
 • pdf odpowiedz.pdf (PDF, 86.6kB)
  Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
 • pdf pismo.pdf (PDF, 404.4kB)
  Zalecenia pokontrolne
 • pdf Protokól.pdf (PDF, 3333.6kB)
  Protokół kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi
 • pdf Zalacznik nr 1.pdf (PDF, 1494.8kB)
  Uchwała Nr X/63/04 Rady Gminy Narew z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2004.
 • pdf Zalacznik nr 7.pdf (PDF, 286.2kB)
  Przykłady osób, za które odprowadzana jest składka zdrowotna
 • pdf Zalacznik nr 3.pdf (PDF, 243.0kB)
  Budżet po zmianach na zadania własne i zlecone w 2004 roku w dziale 852 - "Opieka społeczna"
 • pdf Zalacznik nr 4.pdf (PDF, 366.8kB)
  Przykłady rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku okresowego
 • pdf Zalacznik nr 5.pdf (PDF, 282.7kB)
  Przykłady osób, którym przyznano zasiłek celowy specjalny
 • pdf Zalacznik nr 6.pdf (PDF, 494.2kB)
  Przykłady osób korzystających z zasiłku stałego od 1.05.2004r.
 • pdf Zalacznik nr 2.pdf (PDF, 517.3kB)
  Bilans potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej na 2004 rok
Data wprowadzenia do BIP: 2004-09-16
Data publikacji: 2004-09-16
Data modyfikacji: 2004-09-29
Drukuj