Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez najbliższych - IV kadencja 2002-2006

Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy oraz umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli umowy te zostały zawarte z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-12-03

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2004-12-03