Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez najbliższych - V kadencja 2006-2010

Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków,  jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy oraz umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków, jeżeli umowy te zostały zawarte z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2007-02-07

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2007-02-07