Informacje ogólne o stanie samorządu

Powierzchnia Gminy Narew - 24 179 ha

Liczba mieszkańców Gminy Narew
3 630 mieszkańców, w tym: kobiet - 1 882, mężczyzn - 1 748
Dane z Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Narew na dzień 31.12.2015r.

Stan zadłużenia Gminy Narew - 15,88%
Dane z Referatu Finansowego Urzędu Gminy Narew na dzień 31.12.2015r.

Stopień zwodociągowania Gminy Narew
1566 szt. przyłączy wodociągowych do budynków/gospodarstw
1425 budynków mieszkalnych przyłączonych do sieci wodociągowej
Dane ze sprawozdania RRW-2 Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - stan na dzień 31.12.2015r.

Stopień skanalizowania Gminy Narew
303 szt. przyłączy kanalizacyjnych prowadzących do budynków/gospodarstw
303 budynki mieszkalne przyłączone do sieci kanalizacyjnej
41 szt. indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków
Dane ze sprawozdania RRW-2 Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - stan na dzień 31.12.2015r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Niesteruk, Lilla Chilimoniuk, Joanna Majewska, Stanisław Korobkiewicz

Data wytworzenia: 2007-02-14

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-07-15

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-18

Opublikował: Andrzej Rusaczyk

Data publikacji: 2004-07-15