Przetargi nieograniczone

Nazwa zadania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przebudowa ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w miejscowości Narew.

SIWZ

Załącznik do SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Załącznik do SIWZ

Kosztorys

Przedmiar

Ogłoszenie o zamówieniu samochodu ratowniczo-gaśniczego

Unieważnienie przetargu

Przetarg na przebudowę ulic Łąkowej, Leśnej i Polnej w Narwi

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na przebudowę ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na remont obiektu sportowego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty

Przetarg na remont obiektu sportowego

Unieważnienie części przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg na przebudowę ulic Łąkowej, Leśnej i Polnej w Narwi

Unieważnienie przetargu

Przetarg na przebudowę ulic Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej w Narwi

Unieważnienie przetargu

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gramotne

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gramotne

Unieważnienie przetargu

Przetarg na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Narew

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Drugi przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy w miejscowości Soce

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy w miejscowości Soce

Unieważnienie przetargu

Przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy w miejscowości Odrynki (kolejny przetarg)

Zaproszenie do składania ofert na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Narew

Unieważnienie przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy w miejscowości Odrynki
Przetarg na przebudowę drogi we wsi Gramotne

Przetarg na dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy we wsi Lachy

Przetarg na budowę łącznika od GOPS (NOK) do ulicy Mickiewicza w Narwi

Przetarg na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Narew

Przetarg na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Narew – odpowiedzi na zapytania i wyjaśnienia

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi - odpowiedzi na zapytania

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi - sprostowanie do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Ogrodowej w Narwi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę ulicy Ogrodowej w Narwi

Drugi przetarg na remont oczyszczalni ścieków w Narwi

Drugi przetarg na remont oczyszczalni ścieków w Narwi - odpowiedzi na zapytania

Zawiadomienie o wyborze oferty na remont oczyszczalni ścieków w Narwi

Przetarg na dostawę węgla kamiennego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę węgla kamiennego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Przetarg na remont oczyszczalni ścieków w Narwi

Unieważnienie przetargu na remont oczyszczalni ścieków w Narwi

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Narew

Data wytworzenia: 2004-05-17

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Data wprowadzenia: 2004-05-17

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-06-18

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2004-05-17